Apie Mus

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Vilniaus miesto savivaldybė viena pirmųjų šalyje įsiklausė į šeimų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, problemas ir kurdama demokratinio miesto bendruomenę, 1992 m. įsteigė dienos centrą asmenims, turintiems proto negalią.
Dienos centras “šviesa” yra Vilniaus m. savivaldybės dienos socialinės globos įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 16 metų. Centrą lanko 72 asmenys, turintys gilią bei vidutinę protinę negalią, psichomotorinius vystymosi, autizmo sutrikimus ir kompleksinę negalią, sergantys  epilepsija, cerebraliniu paralyžiumi, šizofrenija bei kt. ligomis.  Centre  siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdieninio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Centre veikia siuvimo, mezgimo, suvenyrų, keramikos, tekstilės ir kt. dirbtuvės. Teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Sprendžiant šiuos uždavinius centro darbuotojai siekia  sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia galėtų būti saugus, jaustųsi priimtas ir suprastas.

Centro darbo laikas:

Dieninių grupių nuo  7.00 val. iki 19.00 val.
Trumpalaikės globos grupės (darbo dienomis) nuo 19.00 iki 7.00 val.
Lankytojai atvežami ir parvežami įstaigos transportu.

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

Licencija socialinei globai teikti