Darbinis užimtumas ir saviraiškos ugdymas

Atgal

Aldona Rasa Jankauskienė 
Užimtumo specialistė – dailės studijos vadovė
Tel. (8 5) 2055 359
pavaduotojas@dcsviesa.lt 
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Astė Masiukaitė
Užimtumo specialistė – keramikos studijos vadovė
Tel. (8 5) 2055 353
pavaduotojas@dcsviesa.lt 
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Jūratė Tatarinavičiūtė-Vėlutienė
Užimtumo specialistė

Tel. (8 5) 2055 353
dienos.globa@dcsviesa.lt
pareigas einančių darbuotojų funkcijos

 
Silvijana Bilskytė
Užimtumo specialistė, teatro studijos vadovė
Tel. (8 5) 2055 353
pavaduotojas@dcsviesa.lt 
Jevgenijus Filipovas
Užimtumo specialistas

Jūratė Urbonaitė
Užimtumo specialistė – tekstilės studijos vadovė
Tel. (8 5) 2055 353
pavaduotojas@dcsviesa.lt 
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Laima Galaburdienė
Užimtumo specialistė sportui
Tel. (8 5) 2055 353
pavaduotojas@dcsviesa.lt 
pareigas einančio darbuotojo funkcijos