Dienos socialinė globa

Daiva Ivanauskaitė
Vyriausioji socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 2055 362
vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Živilė Augustauskaitė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 2055 359
vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Inga Damažeckaitė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 2055 350
vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos


Indrė Nagumanova (vaiko priežiūros atostogose)
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 2055 360
vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Ramunė Storastaitė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 2055 352
vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos


Viktorija Pilibaitienė
Socialinė darbuotoja
Tel. (8 5) 2055954
vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Socialinio darbuotojo padėjėjai: Socialinio darbuotojo padėjėjai (transporto paslaugos):

Romana Čepukoit

Jurgita Dubosienė

Leokadija Filipova

Rimutė Galinienė

Olga Gorodeckaja

Ieva Indrišiūnaitė

Vincentas Karosas

Darja Koniuchova

Jonas Kuncevičius

Natalija Matuizienė

Marius Mockevičius

Ivona Ostrovska

Audrius Petravičius

Jakovas Romančikas

Virgilijus Vinciūnas

Aušra Zagorskytė

Ona Zaviackienė

Regina Žukauskytė-Budėnienė

Tel. (8 5) 2055362

vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
šias pareigas einančių darbuotojų funkcijos

Valentinas Kazlauskas
Tel. +37068389020


Vladas Matuiza 
Tel. +37068389021

pavaduotojas@dcsviesa.lt 

šias pareigas einančių darbuotojų funkcijos