Kontaktai

BĮ dienos centras „Šviesa“
Įmonės kodas 190997946
Adr. Baltasis skg. 3A, LT-01027, Vilnius
Sąskaitos Nr. LT097044060000907856
Tel., faks. (8 5 ) 2121578, tel. (8 5 ) 2614707, el. paštas: dcsviesa@dcsviesa.lt

 

Jūratė Tamašauskienė
Direktorė
Tel. (8 5 ) 2121578, Mob. tel. +370 616 07455
dcsviesa@dcsviesa.lt
pareigybės aprašymas

 

 

 

 

 

Sigita Narauskaitė
Direktoriaus pavaduotoja
Tel. (8 5) 2055 353
pavaduotojas@dcsviesa.lt
šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

 

 

 

FINANSŲ IR PERSONALO TARNYBA
DIENOS SOCIALINĖ GLOBA
DARBINIS UŽIMTUMAS IR SAVIRAIŠKOS UGDYMAS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
TRUMPALAIKĖ SOACIALINĖ GLOBA (TĘSTINĖ)
ŪKIO SKYRIUS


Telefonai

DIREKTORIUS

(8 5) 2121 578

+370 616 07455

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIUS

(8 5) 2055 353

BUHALTERIJA (8 5) 2122 172
DIREKTORIAUS  PADĖJĖJA (8 5) 2614 707
ŪKIO SKYRIUS (8 5) 2055 355
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KABINETAS (8 5) 2055 351
1 GRUPĖ - ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ (8 5) 2055 352
2 GRUPĖ - MEZGIMO DIRBTUVĖ (8 5) 2055 359
3 GRUPĖ - APLINKOS TVARKYMO DIRBTUVĖ (8 5) 2055 360
4 GRUPĖ - SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS (8 5) 2055 354
5 GRUPĖ - KOMPIUTERIŲ KABINETAS (8 5) 2055 361
6 GRUPĖ - SUVENYRŲ DIRBTUVĖ (8 5) 2055 350
SPORTO SALĖ (8 5) 2055 357
STALIAUS DIRBTUVĖ (8 5) 2055 358
INTEGRACINIŲ PROJEKTŲ KABINETAS (8 5) 2055 362
VIRTUVĖ (8 5) 2055 356