Metodinis Centras

2010 m. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų  atrankos komisijoje buvo patvirtintos Dienos centro "Šviesa" parengtos socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos:

"Neįgaliųjų meninės veiklos profesionalizacija socialiniame darbe “ kodas – 596870787. Mokymai planuojami 2011 m. balandžio mėn.

"Darbo su sunkią proto negalią turinčiais asmenimis principai" kodas – 596870787. Mokymai planuojami 2011 m. kovo mėn.

Konkrečios mokymų datos bus skelbiamos šioje svetainėje. Registracija į mokymus bus vykdoma likus 3 savaitėms iki mokymų pradžios.

 

METODINIO CENTRO VEIKLOS PLANAS

2010 M.

 1. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų parengimas - Iki 2010-03-01:
  1. Dokumentų, fiksuojančių informaciją apie socialinių paslaugų teikimą neįgaliųjų socialinės globos įstaigoje, tvarkymo ir kaupimo ypatumai;
  2. Meno terapijos metodų taikymas, teikiant socialines paslaugas asmenims, turintiems proto negalią ;
  3. Darbo terapijos taikymas, organizuojant neįgaliųjų užimtumą dienos socialinės globos centruose.
  4. Darbo su sunkią proto negalią turinčiais asmenimis principai;
  5. Sociokultūrinių paslaugų teikimas, taikant meninės raiškos metodus;
  6. Meninio neįgaliųjų lavinimo profesionalizacija socialiniame darbe.
  7.  Parengtų programų pateikimas tvirtinimui iki 2010-03-15;.
 2. Mokymų organizavimas pagal patvirtintas mokymo programas nuo 2010-05-10-2010-11-15 :
  1. Informacijos pateikimas apie vykdomus mokymus Lietuvos socialinių paslaugų įstaigoms;
  2. Kvalifikacijos poreikio pagal vykdomas mokymo programas suteikimas ir analizė;
  3.  Mokymų vykdymas;
  4. Vykdytų mokymų vertinimas. Ataskaitos rengimas Iki 2010-12-31.
 3. „Gerosios patirties“ sklaidos renginys Dienos centre „Šviesa“ 2010-10.

 

Leidiniai apie Dienos centro „Šviesa“ darbo patirtį, parengti Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ iniciatyva:

 

Proto negalia ir prasminga veikla. Gyvenimo pažinimas per rankų darbus

Sudarytoja Jūratė Tamašauskienė

Autoriai: Dalia Budavičienė, Eugenijus Burokas, Astė Masiukaitė Rita Paulauskienė, Julija Vaitoškaitė, Jūratė Vėlutienė, Audronė Urbanovičienė

Leidinyje 17 metų darbo patirtį turinčio dienos centro „Šviesa“ išmonės, fantazijos ir entuziazmo kupini socialiniai darbuotojai bei specialieji pedagogai pristato savo dirbtuves. Perskaitę šį leidinį sužinosite, kaip centro lankytojai mokomi dirbti kartu, dalytis atsakomybe, ugdyti valią, lavinti vaizduotę, džiaugtis kūryba ir didžiuotis savo darbo rezultatais.

 

 

 

 

 

Bendruomeniškumo įtaka sėkmingai sutrikusios raidos asmenų dienos užimtumo tarnybos veiklai

Sudarytoja Jūratė Tamašauskienė

Autoriai: Ona Eigirdienė, Sigita Narauskaitė, Angelė Paukėkaitė, Jūratė Tamašauskienė

Leidinyje pasakojama apie tai, kaip buvo kuriama ir stiprinama dienos centro „Šviesa“ bendruomenė, kurią šiandien sudaro centro lankytojai,darbuotojai, lankytojų tėvai bei globėjai ir visuomenės atstovai: mokiniai, studentai bei savanoriai.

 

 

 

 

 

 

Kokią šviesą slepia sunki negalia. Asmenybės atskleidimo metodai

(Leidinys išleistas ir rusų kalba)

Sudarytoja Jūratė Tamašauskienė

Autoriai: Sigita Narauskaitė, Rita Paulauskienė, Angelė Paukėkaitė, Julija Vaitoškaitė, Jūratė Vėlutienė

Žmonių, turinčių sunkią proto negalią, sielose, kaip ir tose dangaus platybėse, pasiklydusiose žvaigždėse, auga gėlės, kurias reikia globoti ir puoselėti. Mes galime tik numanyti, kokią šviesą slepia jų sunki negalia ir padėti tai šviesai kuo ryškiau spindėti.

Proto negalia, kaip ypatumas, lydi žmogų visą gyvenimą. Svarbu į proto negalios žmones žiūrėti kaip į galinčius tobulėti ir prisiminti, kad jų tobulėjimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas, kad kiekvienas, taip pat ir sunkią negalią turintis, asmuo gali daug duoti kitam, net ir įgaliam, protingam bei nieko nestokojančiam žmogui.

 

 

 

Proto negalios ir tikrojo meno sandūra

Autoriai: Audronė Urabanovičienė, Astė Masiukaitė, Silvija Bilskytė

Meninė raiška visada buvo ir lieka ta didžiąja paslaptimi, kai atsiveria siela ir jos būsena. Neįgaliesiems meninė veikla yra tas didysis raktas į kitą pasaulį, kuriame jie – lygūs, o gal net pranašesni už kitus, sukaustytus žinojimo ir prisitaikymo.