Naujienos

Atgal

Automobilio aukcionas

2021 05 11

Aukcionas vyks 2021 m. gegužes 4 d. 10 00 val. biudžetines istaigos dienos centro „Šviesa“ patalpose , adresu Baltasis skg. 3A, Vilnius.
Minimalus kainos didinimo intervalas - 1 % nuo pradines turto kainos. Aukcionas laikomas neivykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau
kaip du dalyviai.
Neivykus pirmajam aukcionui del automobilio pardavimo, antrasis aukcionas vyks gegužes 11 d. 10.00 val. tuo paciu adresu. Neparduoto
automobilio pradine kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 20 % ankstesniame aukcione nustatytos pradines kainos.
Neivykus antrajam aukcionui del automobilio pardavimo, treciasis aukcionas vyks gegužes 18 d. 10.00 val. tuo paciu adresu. Neparduoto
automobilio pradine kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 30 % ankstesniame aukcione nustatytos pradines kainos.
Atsakingas už automobilio apžiura asmuo: ukio skyriaus vedejas Sigitas Šliažas, mob.tel. 8 620 68 059, el.p. slizas.sigitas@gmail.com
Parduodama turta galima apžiureti, adresu Baltasis skg. 3A, Vilnius, Dienos centro teritorijoje: prieš pirmaji aukciona - 2021 m. balandžio
28, 29, 30 dienomis, prieš antraji - gegužes 6, 7, 10 dienomis, prieš treciaji - gegužes 13, 14, 17 dienomis nuo 10.00 val. iki
12.00val. Apžiuros laika butina iš anksto suderinti su atsakingu asmeniu.
Aukciono dalyvio bilieto kaina 15 Eur. Aukciono dalyvio bilietas galioja tik vienam aukcionui.
Už bilietus ir aukcione isigyta turta mokama pavedimu i gavejo saskaita banke (atsiskaitomoji saskaita LT09 7044 0600 0090 7856, AB
SEB bankas, banko kodas 70440, gavejas Biudžetine istaiga dienos centras „Šviesa“, istaigos kodas 190997946 ), pažymint „Už aukciono
dalyvio bilieta (turto pavadinimas)“, „Už aukcione isigyta turta (turto pavadinimas)“.
Aukciono laimetojas turi sumoketi pasiulyta turto kaina ne veliau kaip per 5 darbo dienas ir ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo
apmokejimo privalo savo lešomis išsivežti nupirkta turta.
Aukciono rengejas už isigyto turto kokybe neatsako ir jokiu pretenziju nepriima.
Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybes turto, kuri Biudžetine istaiga dienos centras „Šviesa“ patikejimo teise valdo,
naudoja ir kuriuo disponuoja, pardavimo viešuose prekiu aukcionuose taisykles bei kita informacija susijusi su aukciono vykdymu
pateikta adresu: www.dcsviesa.lt.