Naujienos

Atgal

PRANEŠK SAVO SAVIVALDYBEI

2019 06 12

Tavo nuomonė gali būti svarbi savivaldybei svarstant klausimus dėl:
• prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo;
• vietų ir (ar) teritorijų, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo;
• atsisakymo išduoti licenciją.