Naujienos

Atgal

Vilniaus miesto taryba papildė mokėjimo už socialines paslaugas Vilniaus mieste tvarką.

2018 06 11

Informuojame, kad Dienos centro „Šviesa“ savininkas, Vilniaus miesto taryba, papildė mokėjimo už socialines paslaugas Vilniaus mieste tvarką. Nuo šiol paslaugų gavėjams, besinaudojantiems įstaigos teikiamomis transporto paslaugomis, atsiranda papildomas mokestis.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2013 m. birželio 5 d.  sprendimo Nr. 1-1276 „Dėl tarybos 2006-12-06 sprendimo Nr. 1-1456 ,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo“  17 punktas skelbia:

17. Periodinės (pagal patvirtintą grafiką ir maršrutą) transporto paslaugos teikiamos nemokamai, kai asmuo jas gauna ne daugiau kaip 3 kartus per mėnesį. Už transporto paslaugas (pagal patvirtintus grafikus ir maršrutus) asmenys moka:
17.1. mėnesinį transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio, patvirtinto Lietuvos Respublikos  socialinės  apsaugos ir darbo ministro  2008  m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokestį;
17.2. mėnesinį  80 procentų transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio, patvirtinto Lietuvos  Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro  2008  m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokestį, jei jiems skirtos dienos socialinės globos paslaugos socialinių paslaugų įstaigoje.
Vadovaujantis šiuo sprendimu, nuo liepos 1 d. dienos centro „Šviesa“ paslaugų gavėjai, besinaudojantys centro teikiamomis transporto paslaugomis, už mėnesį turės mokėti 80 proc. transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio mokestį, t. y. 26 litus.
 
Direktorė Jūratė Tamašauskienė