Darbo Užmokestis

Informacija apie Biudžetinės įstaigos dienos centro "Šviesa" darbuotojų darbo užmokestį skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt