Savanoriams

Atgal


Vietinė savanorystė

Dienos centras „Šviesa“ priima savanorius nuo įsikūrimo pradžios, o nuo

2004 m. priima savanorių grupes iki 10 savanorių vienu metu bei organizuoja

mokymus–pokalbius.

 

KODĖL MUMS REIKIA SAVANORIŲ

 

 • Dienos centras „Šviesa” gali būti viena iš vietų, kur Jūs galėsite geriau save pažinti ir atsiskleisti kaip asmenybės, o mes džiaugsimės prie to prisidėję;
 • Jūs galite mums padėti formuoti visuomenės humanišką požiūrį į neįgaliuosius;
 • Galbūt Jūs įnešite „naujų vėjų” į mūsų bendruomenę ir praturtinsite mus savo idėjomis;
 • Jūs galite užmegzti neformalius santykius su proto negalią turinčiais asmenimis ir atrasti jų unikalias dovanas;
 • Tikimės, kad Jūsų dėka mes daugiau bendradarbiausime su kitomis organizacijomis.

 

SAVANORIŲ VIETA ŠIAME CENTRE

 

Savanoriai šiame Centre stengiasi susidraugauti su Centro lankytojais, siekia

įgyti jų pasitikėjimą. Jie nėra atsakingi už žmonių su negalia saugumą ir

gyvybę, bet, susiklosčius sudėtingai situacijai Centre ar už jo ribų, privalo

apie tai pranešti socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, kad šie galėtų laiku

pasirūpinti lankytojais.

 

KĄ MES JUMS SIŪLOME

 

Dienos Centras „Šviesa” Jums teikia:

 • Priemones;
 • Patalpą;
 • Specialistų konsultacijas;
 • Rekomendacijas;
 • Mokymus.

 

Mes siūlome Jums šią veiklą Centre:

 

 • Išmokti gaminti žvakes;
 • Organizuoti renginius;
 • Drauge su Centro lankytojais eiti pasivaikščioti po Užupį;
 • Dalyvauti ekskursijose;
 • Vesti Centro lankytojams teminius užsiėmimus;
 • Prisidėti prie Centro laikraščio „Šarka“ leidybos;
 • Kartu su lankytojais žaisti žaidimus;
 • Dalyvauti teatro studijos užsiėmimuose;
 • Padėti lankytojams dirbti kompiuteriu;
 • Dalyvauti mokomosios virtuvės veikloje.

 

Mielai padėsime įgyvendinti Jūsų idėjas!

Už savanorių veiklos koordinavimą atsakinga vyr. socialinė darbuotoja Daiva Ivanauskaitė tel. +370 5 2055362

Savanorių veiklos reglamentas dienos centre "Šviesa" 

Tarptautinė savanorystė
Nuo 2012 metų dienos centras "Šviesa" dalyvauja Europos solidarumo
korpuso programoje ir priima tarptautinius savanorius.
Per šį laikotarpį Centre savanoriavo jauni asmenys iš Ispanijos, Maroko,
Turkijos, Egipto, Prancūzijos, Vokietijos, Sakartvelo ir kitų šalių. 
Dėl tarptautinės savanorystės kviečiame rašyti šiuo el. paštu: 
Socialinė praktika

Centre sudaryta galimybė Vilniaus miesto mokyklų moksleiviams atlikti socialinę praktiką. 

Dėl socialinės praktikos atlikimo kviečiame rašyti šiuo el. paštu:

vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt