Veikla

Siekiame atpažinti kiekvieno asmens gebėjimus ir juos stiprinti.

Atpažinti ir nuolat stiprinami gebėjimai suteikia asmeniui didesnį savarankiškumą ir padeda įsitraukti į visuomenę.

Savarankiškas asmuo tampa laimingesnis ir saugesniso su juo – ir mes, kartu esantys.

 

Dienos centro „Šviesa“

dienotvarkė

   6:15 - 8:30

    

Lankytojų atvykimas į Centrą.

Dauguma lankytojų atvyksta iš namų Centro transportu, 

pagal nustatytą maršrutą, atsižvelgiant į šeimų poreikius ir Centro galimybes.

7:00 - 9:30

  
  
Pasirengimas veiklai:
 • dirbtuvių ir grupių patalpų tvarkymas;
 • kasdieninių apsitarnavimo įgūdžių lavinimas.
Pusryčiai

9:30 - 12:00

Darbinė veikla dirbtuvėse:
 • socialinio dalyvavimo ir teisių išmanymo igūdžių;
 • maisto gaminimo ir siuvimo;
 • žolelių (vaistažolių) ir žvakių gamybos;
 • komunikacijos knygų PESC gamybos;
 • suvenyrų ir muilo gamybos;
 • informacinių technologijų naudojimo;
 • individualūs užsiėmimai sunkios negalios lankytojams.
Kiekvieną mėnesį lankytojams sudaromos galimybės pasirinkti darbinės veiklos kryptį.

12:00 - 13:00

 

Pietų pertrauka

13:00 - 15:30

Užimtumai:
 • keramikos;
 • dailės;
 • teatro;
 • tekstilės;
 • muzikos;
 • sporto;
 • ergoterapijos;  
 • įtraukieji projektai už Centro ribų;
 • renginiai;
 • išvykos;
 • pasivaikščiojimai.

15:30 - 16:00

Pavakariai
Apsitarnavimo įgūdžių lavinimas.
Higiena prieš išvykstant į namus.
 

16:00 - 16:30

Lankytojų išvykimas į namus.

16:30 - 19:00

Pailgintos veiklos grupė. Veiklos pagal individualius poreikius ir pomėgius:

 • relaksacija;
 • poilsis;
 • pasivaikščiojimas lauke;
 • arbatos gėrimo ritualas.

19:00 - 7:00

Trumpalaikės socialinės globos grupės veikla:

 • rytinių ir vakarinių apsitarnavimo įgūdžių palaikymas;
 • saugios namų aplinkos kūrimas;
 • pozityvios psichologinės būklės palaikymas ne namų sąlygomis;
 • savarankiško ir suaugusio žmogaus požiūrio formavimas.

Vakarienė