Naujienos

Atgal

„SKUNDŲ / NESKUNDŲ“ DĖŽUTĖJE

2019 01 15

„SKUNDŲ/NESKUNDŲ“ DĖŽUTĖJE RADOME KELIS LAIŠKUS.

SU JAIS SUSIPAŽINOME IR PATEIKIAME ATSAKYMUS

Skundo turinys

Atsakymas

„Kodėl darbuotojai niekada nepasišneka su lankytojais kokiu nors klausimu, o tik tvarką prižiūri?“

Darbuotojų pareigybių aprašyme yra nurodyta, kad visi darbuotojai turi bendrauti su lankytojais jiems rūpimais klausimais.

Jeigu lankytojui atrodo, kad su juo nebendraujama, jis turi kreiptis į savo socialinį darbuotoją ar į Daivą, Sigutę, Jūratę. Taip pat apie tai pasakyti savo tėvams ar šeimos nariams.

„Kur reikia spręsti sunkius klausimus ?“

Pirmiausia sunkius klausimus reikia spręsti su grupės darbuotojais, sunkius klausimus galima aptarti grupės susirinkimuose, pasakyti grupės seniūnui. Jeigu nesinori sakyti grupės nariams, galima sunkius klausimus spręsti su Daiva, Jūrate, Sigita arba parašytą sunkų klausimą įmesti į SKUNDŲ/NESKUNDŲ dėžutę. Taip pat sunkų klausimą galima pasakyti savo tėvams ar šeimos nariams.  

„Kodėl kai kurie darbuotojai dirbtuvių metu eina kartais pasivaikščioti su lankytojais, o kiti būna palikti dirbtuvėse?“

Kai kurie lankytojai, kuriems dėl negalios sunkumo sudėtinga dalyvauti dirbtuvių veikloje, eina pasivaikščioti su darbuotoju, nes jiems reikia daugiau pagalbos.

Kai kuriose dirbtuvėse lankytojai vykdo dirbtuvės veiklai  būtiną užduotį.

Jeigu dirbtuvių metu lankytojas nori pasivaikščioti, visada gali pasakyti darbuotojui. 

„Kiek vienoje dirbtuvėje turi būti lankytojų:  ar keturi per mažai, 12 per daug?“

Vienoje  dirbtuvėje  gali būti ne daugiau nei 12 lankytojų.

„Jeigu užsirašei į kurią nors dirbtuvę ir po kelių dienų tampa neįdomu, nori išeiti, bet darbuotojai vis tiek liepia pasilinkti dirbtuvėlėse. Ką daryti?“

Dirbtuvę keisti galima.

Reikia kreiptis į savo socialinį darbuotoją, kad suderintų dirbtuvės pakeitimą. Jeigu norimoje dirbtuvėje nėra vietų, galima rinktis dar kitą dirbtuvę arba kantriai laukti mėnesio pabaigos.

„Ar reikalinga biblioteka, nors niekas knygų neskaito. O jeigu patiko  PASAKA ir nori pasiskolinti, į ką kreiptis?“

Biblioteka reikalinga, nes kai kurie lankytojai ar darbuotojai knygas skaito.

Knygas pasiskolinti galima, pasiskolintas knygas registruoja Sigita.

 

Į klausimus atsakė:

       direktorė Jūratė Tamašauskienė ir pavaduotoja Sigita Narauskaitė