Naujienos

INFORMACIJA
DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymui (toliau Įstatymas), Vilniaus miesto gyventojai, kurių duomenų apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, nėra Gyventojų registre, teisės gauti išmokas vaikams ir (ar) piniginę socialinę paramą, nepraranda. Dėl šių išmokų jie gali kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių (Kauno g. 3, Vilnius) ir pagal poreikį pateikti pagrindžiančią informaciją apie asmens ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus Vilniaus miesto savivaldybėje.
Lietuvos Respublikos šalpos pensijų ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymuose nustatyta, kad šalpos pensijos ir (ar) tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos asmenims, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Informuojame, kad Vilniaus miesto gyventojai deklaruoti gyvenamąją vietą gali internetu puslapyje www.epaslaugos.lt arba atvykę į seniūniją, aptarnaujančią tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje gyvena. Šnipiškių seniūnijos gyventojai gyvenamąją vietą deklaruoja Vilniaus miesto savivaldybės Interesantų aptarnavimo skyriuje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius).
Dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, aptarnaujančią tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje asmuo gyvena. Seniūnijose interesantai aptarnaujami: pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val. Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau.
Seniūnijų adresai ir kontaktai – www.vilnius.lt/seniunijos.

Daugiau apie gyvenamosios vietos deklaravimą Vilniuje – www.vilnius.lt/deklaravimas.

* * *

TEATRAS – SUNKIAUSIOS NEGALIOS ASMENIMS

Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“, teikiantis socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto negalią 2017 metais įgyvendina Lietuvos kultūros rėmimo fondo dalinai finansuojamą projektą “Teatras – sunkiausios negalios asmenims”.

Projektu siekiama į kultūrinę veiklą įtraukti asmenis, turinčius didelių judėjimo, elgesio ir emocinių sutrikimų. Asmenys dėl savo turimos negalios specifikos (triukšmingumo, nerimastingumo, neadekvataus aplinkos vertinimo, autizmo spektro bruožų, nepažįstamos aplinkos baimės) neturi galimybių lankyti profesionalaus teatro spektaklių. Šio projekto rėmuose profesionalios aktorės Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė bei folkloro muzikantai Paulius Kovalenko ir Darius Mockevičius, atsižvelgdami į neįgaliųjų poreikius, adaptavo interaktyvų spektaklį „Ribokėlis“, sukurtą pagal lietuvių liaudies pasakas. Spektaklis „Ribokėlis“ buvo parodytas trijose Vilniaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose paslaugas sunkios negalios asmenims. Spektaklį pamatė per 200 neįgaliųjų asmenų. Šis projektas prisidėjo prie Vilniaus miesto savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų partnerystės su profesionaliuoju teatru plėtojimo ir priartino profesionalųjį teatrą, kultūrą ir kultūrinę raišką prie Vilniaus miesto gyventojų, turinčių sunkią negalią.

Daugiau informacijos:

Jūratė Tamašauskienė

Biudžetinės įtaigos dienos centro „Šviesa“ direktorė

Tel. 2121578, el. paštas: dcsviesa@dcsviesa.lt

* * *

Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“ skelbia negyvenamojo pastato stogo dalies viešąjį nuomos konkursą.

Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“ numato išnuomoti negyvenamojo pastato, esančio adresu Baltasis skg. 3A, Vilniuje, stogo dalį telekomunikacijos antenai įrengti viešojo nuomos konkurso būdu. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įsakymo, savivaldybės tarybos 2014-10-10 sprendimo Nr. 1-2167 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ nuostatomis, higienos ir kitų su juo susijusių teisės aktų normomis.

Išnuomojamo turto apžiūra vyks 2017 m. birželio 13 - 16 d. nuo 9 val. iki 15 val. Už turto apžiūrą atsakingas ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šliažas, telefonas (8-5) 205 53 55, mobilus 8 620 68 059, elektroninis paštas sliazas.sigitas@gmail.com

Konkurso dalyviai pasiūlymus turi pateikti užklijuotame voke iki 2017 m. birželio 23  d. 10 val. 00 min., adresu Baltasis skg. 3A,Vilnius.

Konkurso dokumentai: Stogo nuomos konkurso sąlygos

 

 

* * *

Atviras ir greitas Vilnius       https://youtu.be/9zsh8ISe3EM 20 sav.
Vilnius vaikams                   https://youtu.be/_i8kthSKyWA 21 sav.
Atgyjantys rajonai               https://youtu.be/cYAnOoAVPxg  22 sav.
Didieji Vilniaus projektai      https://youtu.be/BxuVk4rFAkk 20 sav.

* * *

Mieli dienos centro „Šviesa“ draugai,

Kviečiame Jus  š.m. balandžio 21 – gegužės 9 d. aplankyti  lietuvių dailės parodą MENAS NAMAMS

„Domus galerijoje“ P. Lukšio g. 32, Vilnius.

Šioje parodoje rasite ir dienos centro „Šviesa“ keramikos studijos darbų stendą.

Parodoje išvysite daugiau nei 90 – ties lietuvių autorių darbus, kurie gali papuošti Jūsų namus.

* * *

 

Informuojame, kad nuo 2015 sausio 1 d. mokėtinos sumos už suteiktas dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas dienos centre „Šviesa“ bus perskaičiuojamos  į eurus, atitinkamą sumą dalinant iš lito ir euro perskaičiavimo kurso: 3,4528.  Galutinė mokesčio suma eurais bus apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu Jums suteiks dienos centro „Šviesa“ vyr. buhalterė danutė Čyrienė, tel. 2614707.

 

* * *

            2014 m. gegužės 27 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM Dienos centrui „Šviesa“ išdavė licenciją socialinei globai teikti.

* * *

Gerb. Tėveliai,

                Informuojame, kad nuo šių metų rudens Valakampių socialinės globos namuose pradėjo veikti Trumpalaikės socialinės globos tarnyba asmenims, kurie turi vidutinę ar sunkią proto ir kompleksinę negalią. Tarnyba veika adresu Kojelavičiaus g. 127. Šią paslaugą galimą gauti 2 būdais: iki 5 dienų per savaitę neterminuotai arba nepertraukiamai iki 6 mėn. per metus. Tarnyboje dirba profesionalūs socialiniai darbuotojai bei individualios priežiūros personalas. Kiekvienam neįgaliam asmeniui yra įrengti modernūs ir jaukūs vienviečiai kambariai, teikiamos maitinimo ir kt. socialinės globos paslaugos.

Patiksliname, kad mūsų centre (Dienos centre „Šviesa“) trumpalaikės globos paslauga teikiama tik 1 būdu, t. y. iki 5 dienų (darbo dienomis) per savaitę.

Raginame pasinaudoti šios naujos tarnybos paslaugomis, ypač savaitgaliais ar planuojant ilgesnes išvykas ar atostogas. Mūsų centro darbuotojai pasiruošę bendradarbiauti su naujos tarnybos darbuotojais, vykdant mūsų centro lankytojų sklandų adaptacijos procesą naujose patalpose. Į dienos centrą mūsų lankytojus iš Trumpalaikės socialinės globos tarnybos (Kojelavičiaus g. 27) atsivežtume įstaigos transportu. 

Išsamesnė informacija apie trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą Valakampių socialinių paslaugų namuose teikiama tel.  2777838.

Direktorė Jūratė Tamašauskienė

* * *

Informuojame, kad Dienos centro „Šviesa“ savininkas, Vilniaus miesto taryba, papildė mokėjimo už socialines paslaugas Vilniaus mieste tvarką. Nuo šiol paslaugų gavėjams, besinaudojantiems įstaigos teikiamomis transporto paslaugomis, atsiranda papildomas mokestis.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2013 m. birželio 5 d.  sprendimo Nr. 1-1276 „Dėl tarybos 2006-12-06 sprendimo Nr. 1-1456 ,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo“  17 punktas skelbia:

17. Periodinės (pagal patvirtintą grafiką ir maršrutą) transporto paslaugos teikiamos nemokamai, kai asmuo jas gauna ne daugiau kaip 3 kartus per mėnesį. Už transporto paslaugas (pagal patvirtintus grafikus ir maršrutus) asmenys moka:

17.1. mėnesinį transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio, patvirtinto Lietuvos Respublikos  socialinės  apsaugos ir darbo ministro  2008  m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokestį;

17.2. mėnesinį  80 procentų transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio, patvirtinto Lietuvos  Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro  2008  m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokestį, jei jiems skirtos dienos socialinės globos paslaugos socialinių paslaugų įstaigoje.

Vadovaujantis šiuo sprendimu, nuo liepos 1 d. dienos centro „Šviesa“ paslaugų gavėjai, besinaudojantys centro teikiamomis transporto paslaugomis, už mėnesį turės mokėti 80 proc. transporto išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio mokestį, t. y. 26 litus.

 

Direktorė Jūratė Tamašauskienė

 

* * *

 

* * *

Su džiaugsmu Jus kviečiame įsigyti mielą Kalėdinę dovanėlę -Dienos centro "Šviesa" dirbtuvėlėse padarytą darbelį: šventinę žvakę, margintą voką, tekstilės ar suvenyrų dirbtuvėse pagamintų žaisliukų Kalėdinei eglei, „naminuką“ ar rankinę, vilnonių avinėlį, megztą katiną ir t.t.
Mus rasite kasdien iki pat gruodžio 24 d. nuo 10 iki 20 val. Prekybos centro PANORAMA 2 aukšte (priešais parduotuvę "S. Oliver")
Iki pasimatymo!

* * *

* * *

Dienos centro "Šviesa" bendruomenė dėkoja visiems Centro lankytojams, jų šeimos nariams, darbuotojams, savanoriams, draugams, rėmėjams, savanoriams už bendrą 20-ties metų kelią . Be Jūsų visų širdžių šviesos mūsų ŠVIESA nešviestų taip skaisčiai.

Su 20-ties metų veiklos Jubiliejumi !

* * *

* * *

 

Š.m. balandžio 4 d. 11 val. kviečiame į  ketvirtąją Dienos centro „Šviesa“ keramikos studijos darbų parodą „Baltojo skersgatvio keramika IV“ .

Parodos pristatymas vyks „Gobis Lauko Ekspo“ paviljone, Gedimino pr. 13

Prieš 20 metų Vilniaus miesto savivaldybė viena pirmųjų šalyje įsiklausė į šeimų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, problemas ir kurdama demokratinio miesto bendruomenę, 1992 m. įsteigė dienos centrą asmenims, turintiems proto negalią.

Ši paroda skiriama Dienos centro „Šviesa“ veiklos jubiliejui pažymėti.

 

Dienos centro "Šviesa" keramikops studija

* * *

* * *

Kviečiame perskaityti mūsų centro lankytojos straipsnį Centro laikraščiui “Šarka”

Televizijos bokštas

Rita Bekintytė

Šiais metais, sausio 12 dieną važiavome į televizijos bokštą. Vaikščiojome po televizijos bokštą, gėrėme arbatą, uždegėme žvakutes žuvusiems. Iš televizijos bokšto matosi visas Vilnius. Man smagu buvo televizijos bokšte ir gerti arbatą.

Sausio 13-toji reiškia laisvės gynėjų dieną. Tą dieną užpuolė Sovietų sąjungos kareiviai Lietuvą. Jie su tankais važiavo ant žmonių, griovė Seimo ir televizijos bokšto rūmus ir į žmones šaudė, o lietuviai nieko neturėjo. Jie tik maldomis prašė Dievo, kad greičiau baigtųsi muštynės, kad juos paliktų kareiviai ramybėje. Daug buvo žuvusiųjų ir sužeistųjų, bet lietuviai sau laisvę iškovojo. Nuo tos dienos praėjo 21 metai. Tai buvo baisi naktis. Lietuvos žmonės užstojo sovietų tankus, o jie vis važiavo ant žmonių. Man gėda, kad nebuvau kartu su jais, kad nekovojau kartu su jais už Lietuvą, nors ir aš tą naktį buvau su tėveliais. Viskas buvo ramu, žmonės dainavo dainas. Aš 10 valandą vakare parvažiavau namo.

 Ir ačiū tiems žmonėms, kurie kovojo už Lietuvos laisvę - jau 21 metai, kai mes turime Lietuvos nepriklausomybę. Ir turime vilties, kad Lietuvos ateitis bus geresnė ir kad bus geriau gyventi žmonėms. Mes tą dieną švęsime ir grobikiškai valstybei Lietuvos laisvės neatiduosime už jokius pinigus ir už auksą. Jei būtų muštynės dėl Lietuvos, tai ir aš ginsiu Lietuvą, savo tėviškę.

Ir kovo 11-ąją ir vasario 16-ąją mes prisiminsime žmones, kurie žuvo už Lietuvos laisvę sausio 13-tą, o Seimo nariai nuneš gėlių ant jų kapų.

* * *

Dienos centro “ŠVIESA” lankytojai, tėvai, darbuotojai,

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. liepos 13 d. patvirtino naujus mūsų Centro veiklos nuostatus. Nuostatai – tai dokumentas, kuriame aprašoma Centro veikla, tvarka, taisyklės, vidinė struktūra, pasiskirstymas darbais ir užduotimis. Mūsų Centro nuostatose parašyta:

  1. Dienos centre iš lankytojų, jų tėvelių ar globėjų ir darbuotojų sudaroma Dienos centro „Šviesa“ taryba. Ši taryba savo patarimais padės Centro direktorei rūpintis, kad visi žmonės mūsų Centre jaustųsi laimingi ir saugūs, būtų patenkinti savo darbu.
  2. Dienos centro lankytojų, jų tėvelių ar globėjų ir darbuotojų bendruomenės susirinkimas į tarybą išrenka po 3 lankytojus, 3 tėvelius ar globėjus ir 3 darbuotojus.
  3. Taryba svarsto ir teikia pasiūlymus administracijai (direktorei ir jos pagalbininkams) dėl įstaigos veiklos, jos struktūros, paslaugų kokybės, dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos (nakvynės paslaugų) organizavimo.
  4. Tarybos posėdis gali įvykti tada, kai jame dalyvauja ne mažiau nei 6 iš 9 tarybos narių.
  5. Tarybos nutarimai priimami, kai jiems pritaria dauguma tarybos narių.
  6. Tarybos nariai renkami 3 metams.

Kviečiame siūlyti kandidatus į Dienos centro „Šviesa“ tarybą

Administracija

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Informuojame apie papildomus Dienos centro "Šviesa" telefonų numerius:

 
DIREKTORIUS

(8 5) 2121 578

+370 616 07455

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIUS

(8 5) 2055 353

BUHALTERIJA (8 5) 2122 172
DIREKTORIAUS  PADĖJĖJA (8 5) 2614 707
ŪKIO SKYRIUS (8 5) 2055 355
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KABINETAS (8 5) 2055 351
1 GRUPĖ - ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ (8 5) 2055 352
2 GRUPĖ - MEZGIMO DIRBTUVĖ (8 5) 2055 359
3 GRUPĖ - APLINKOS TVARKYMO DIRBTUVĖ (8 5) 2055 360
4 GRUPĖ - SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS (8 5) 2055 354
5 GRUPĖ - KOMPIUTERIŲ KABINETAS (8 5) 2055 361
6 GRUPĖ - SUVENYRŲ DIRBTUVĖ (8 5) 2055 350
SPORTO SALĖ (8 5) 2055 357
STALIAUS DIRBTUVĖ (8 5) 2055 358
INTEGRACINIŲ PROJEKTŲ KABINETAS (8 5) 2055 362
VIRTUVĖ (8 5) 2055 356

* * *

Į dienos centrą „Šviesa“ kreipėsi „Hippo plius“ žirgyno kolektyvas, siūlydamas mūsų lankytojams patirti hipoterapijos (jodinėjimo ir bendravimo su žirgais) džiaugsmą. Šio žirgyno kolektyvas turi patirties teikti šias paslaugas vaikams su proto negalia, turintiems VCP, autizmo ir kt. sveikatos problemų. Žirgyno darbuotojų nuomone, po jodinėjimo seansų neįgalieji tampa ramesni, geros nuotaikos, pagerėja jų kūno laikysena, bendravimo įgūdžiai.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje  www.hippoplius.lt

Vienas jodinėjimo seansas trunka 20 min. Ant žirgo asmuo užkeliamas specialiu keltuvu. Asmens bendravimą su žirgu ir jodinėjimą prižiūri 2 profesionalūs žirgyno treneriai. Jojant ant žirgo atliekami specialūs pratimai kūno laikysenai pagerinti. Žirgai yra specialiai apmokyti bendrauti su neįgaliaisiais. Norint pasiekti pastebimą hipoterapijos poveikį, reikėtų pravesti 5-10 seansų, jodinėjant 2-3 kartus per savaitę.

Jeigu pageidaujate, kad Jūsų sūnus\dukra pasinaudotų šia sveikatinimo paslauga, prašome mus informuoti. Susidarius 7-10 jodinėti norinčių lankytojų grupei, Dienos centras „Šviesa“ lankytojus nuvežtų į žirgyną bei parvežtų atgal. Lankytojus palydėtų Centro darbuotojai. Po pirmojo pajodinėjimo bus galima spręsti, ar norėsite naudotis šia paslauga ir toliau.

Vieno seanso kaina 20 Lt.

Už jodinėjimo paslaugą lankytojas turės sumokėti pats.

Gerb. tėvai ir globėjai, prašome iki š.m. rugsėjo 23 dienos pranešti ar norėsite pasinaudoti šia paslauga.

* * *

Kviečiame 2011 m. gegužės 5 d. Lietuvos socialinius darbuotojus, dirbančius asmenų, turinčių proto negalią, globos srityje, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Kvalifikacijos kėlimo programos pavadinimas - NEĮGALIŲJŲ MENINĖS VEIKLOS PROFESIONALIZACIJA SOCIALINIAME DARBE, Kodas - 596870787

Mokymų valandų skaičius – 8 akad. val. (4 val. teorijos ir 4 val. praktikos)

Mokymų vieta - BĮ dienos centras „Šviesa“, Baltasis skg. 3a, Vilnius.

Mokymo grupės dalyvių skaičius – iki 8 žmonių.

Mokymai nemokami.

Registracija į mokymus  vykdoma el. paštu: dcsviesa@takas.lt. arba Faks. Nr.  8 5 2121578.

Registracijos anketas  atsiųsti iki 2011-04-29 d.

Detalus programos aprasymas 2011-05-05.doc

MOKYMU_DALYVIO_REGISTRACIJOS_ANKETA_2011-05-05.doc

* * *

Mieli Dienos centro „Šviesa” lankytojų Tėveliai ir rėmėjai,

 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, kurią suteikėte Dienos centrui „Šviesa“ pervesdami 2 %  savo pajamų mokesčio už 2009 m. 2010 metais į specialiąją Centro sąskaitą Mokesčių inspekcija pervedė 16 518 Lt. Tai buvo labai svarbi piniginė parama. Tik paramos sąskaitoje turimos lėšos mums leido be pertraukų bei didesnių įsiskolinimų teikti transporto, maitinimo bei kitas paslaugas. Paramos lėšas naudojome tik toms reikmėms, kurių negalėjome padengti iš mūsų įstaigai skirto Vilniaus m. savivaldybės biudžeto.

 

Paramos lėšos buvo panaudotos:

-  kompiuterinės technikos, būtinos Centro veiklos apskaitai užtikrinti, įsigijimui;

-  foto aparato pirkimui;

-  kalėdinių dovanėlių(kalendorių) lankytojams gamybai ir Kalėdų šventės organizavimui, vaišėms;

-  priemonių dirbtuvėlėms ir studijoms įsigijimui;

-  įrangos įsigytos už ES lėšas draudimui;

-  ir kt. smulkioms išlaidoms.

 

Dėl sunkmečio 2011 m. patvirtintas Centro yra biudžetas 2010 metų lygio. Tokioje situacijoje Jūsų paaukoti 2 proc. turės didelę reikšmę kokybiškų paslaugų teikimui mūsų lankytojams. Tikimės, kad šiais metais, suprasdami mūsų bendruomenės poreikius, prisidėsite prie proto negalią turinčių žmonių integracijos, skirdami 2 % savo pajamų mokesčio BĮ dienos centrui „Šviesa”.

 

Mokesčių inspekcijai pateiktos deklaracijos bus galiojančios, jeigu jas teikiantys asmenys iki šių metų gegužės 2 d. užpildytas FR0512 formos deklaracijas – prašymus pateiks vienu iš šių būdų:

-  užpildytas deklaracijas pristatys asmeniškai gyvenamosios vietos AVMI;

-  užpildytas deklaracijas AVMI  atsiųs paštu (neregistruotu laišku);

-  užpildytas deklaracijas persiųs internetu.

 

Deklaracijoje gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie BĮ dienos centrą „Šviesa“:

-  Paramos gavėjo pavadinimą:                                 - BĮ dienos centras „Šviesa“

-  Buveinės adresą:                                                   - Baltasis skg. 3a, LT-01027 Vilnius

-  Teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą

    juridinio asmens identifikacinį numerį (kodą):         - 190997946

-  Ataskaitinį mokestinį laikotarpį                              - 2010 m.

-  Paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).

 

Gyvenantiems Vilniuje deklaracijas paštu siųsti šiuo adresu:

Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

Dėl 2 %  nuo išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio

Ulonų g. 2,

LT – 08245 Vilnius

 

P. S. Jeigu Jums prireiktų papildomų deklaracijų egzempliorių, prašome mums pranešti, nurodant reikiamą skaičių.

Pildydami deklaracijos16 punktą būtinai nurodykite kokį procento dydį skiriate Dienos centrui „Šviesa“ (maksimalus skiriamo procento dydis pagal įstatymą – 2 proc.).

 

* * *

 

Kviečiame 2011 m. kovo 31 d.  Lietuvos socialinius darbuotojus, dirbančius asmenų, turinčių proto negalią, globos srityje, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

Kvalifikacijos kėlimo programos pavadinimas  - DARBO SU SUNKIĄ NEGALIĄ TURINČIAIS ASMENIMIS PRINCIPAI, programos kodas - 59870788

Mokymų valandų skaičius –  8 akad. val. (4 val. teorijos ir 4 val. praktikos)

Mokymų vieta - BĮ dienos centras „Šviesa“, Baltasis skg. 3a, Vilnius.

Mokymo grupės dalyvių skaičius –  iki 12 žmonių.

Mokymai nemokami.

Registracija į mokymus vykdoma el. paštu: dcsviesa@takas.lt. arba Faks. Nr.  8 5 2121578.

Registracijos anketas atsiųsti iki 2011-03-24 d.

MOKYMU_PROGRAMA_SN.doc

MOKYMU_DALYVIO_REGISTRACIJOS_ANKETA.doc

 

* * *

Šį šventų Kūčių vakarą dėkoju visai ŠVIESOS bendruomenei:

lankytojams – už nuolat dovanojamą širdies gerumą, už tai, kad visus metus buvote darbštūs, draugiški ir linksmi;

tėvams – už pasitikėjimą mumis, supratimą ir visokeriopą paramą;

darbuotojams – už tai, kad visada padarydavote daugiau negu  buvote prašomi;

draugams ir savanoriams  -  už gražias ir įsimintinas akimirkas dovanojamas mums.

Su Šv. Kalėdom mieli ŠVIESIEČIAI !

 

Dienos centro „Šviesa“ direktorė

Jūratė Tamašauskienė

* * *

 

Kalėdinė mugė „Gerumo spinduliai“

 

Gruodžio 11 d. dienos centras „Šviesa“ rengia kalėdinę mugę „Gerumo spinduliai“, kuri vyks Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje. Artėjant Kalėdoms mes tikimės pradžiuginti Vilniaus gyventojus savo kūrybiniais darbais ir parodyti, jog proto negalią turintys žmonės yra gabūs bei gali save atskleisti per kūrybą.

 

Dienos centro „Šviesa“ svarbiausias tikslas yra mažinti neįgaliųjų atskirtį bei didinti visuomenės toleranciją jų atžvilgiu. Mugė „Gerumo spinduliai“ –  dar vienas žingsnis link šio tikslo.


Kodėl „Gerumo spinduliai“?

Kalėdos – gerumos metas. Mūsų bendruomenės nariai kviečia visus pasidalinti gerumu bei šiluma. Tai didžiulė šventė visiems dienos centro „Šviesa“ lankytojams bei darbuotojams. Mugės metu bus pristatomi nuostabūs mūsų centro lankytojų iš visos širdies pagaminti darbai, kurie spinduliuoja meile bei kūrybiškumu. Visi dirbiniai buvo kruopščiai gaminami centro kūrybinėse dirbtuvėse. Į juos sudėta begalė gerumo ir šilumos, kūrybinio ieškojimo bei atradimo džiaugsmo.

Kiekvienas atėjęs į renginį galės įsigyti unikalių rankų darbo žvakių, iš vilnos nuveltų eglutės žaisliukų, batikos paveiksliukų, keramikos dirbinių, ryškiaspalvių magnetinių paveikslėlių, skiautinių. Taip pat mūsų centro lankytojams labai svarbu pasidalinti kūrybinio ieškojimo džiaugsmu su mugės svečiais, todėl mugėje veiks dirbtuvės, kuriose visus atėjusius mokysime pasigaminti savo Kalėdų atviruką bei žaisliuką.


Mugės metu surinktos lėšos bus skirtos dienos centrui „Šviesa“ lankytojų socialinių įgūdžių programoms įgyvendinti ir meno kūrinius kurti reikalingoms medžiagoms įsigyti.

Laukiame Jūsų!

Mugė vyks 2010 gruodžio 11 d. nuo 11 iki 17 val. Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės (VCUP, Konstitucijos pr. 16) pirmajame aukšte.

 

 

 

 

 

* * *

 

Užupio Baltajame skersgatvyje įsikūrusiame Dienos centre „Šviesa“ prieš vienuoliką metų gimė Keramikos studija, kur suaugę asmenys, turintys proto negalią, prisiliečia prie tikrosios kūrybos.

Keramikos studija džiaugiasi galėdama Jus pakviesti į šiemet sukurtų darbų ekspoziciją. Jau antri metai, kai „Gobis.Lauko ekspo“ galerijoje dalinamės savo kūrybiniais įkvėpimais bei ieškojimais. Šį kartą – daugiausia buičiai bei interjero puošybai tinkantys darbai. Mums svarbu kurti, bendrauti ir džiaugtis kartu su Jumis.

Parodos pristatymas š.m. balandžio 8 d. 1215  val. Gedimino pr. 13, Vilnius.

Maloniai kviečiame.

Paroda veiks iki 2010-04-29

Dienos centro „Šviesa“ keramikos studija

* * *

Mieli Dienos centro „Šviesa” lankytojų Tėveliai ir rėmėjai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, kurią suteikėte Dienos centrui „Šviesa“ pervesdami 2 %  savo pajamų mokesčio už 2008 m. Praeitais metais į specialiąją Centro sąskaitą Mokesčių inspekcija pervedė 14 935 Lt. Tai buvo labai ženkli piniginė parama Centrui finansinio sunkmečio sąlygomis. Lietuvoje vykstant finansinei krizei, dėl visiems suprantamų priežasčių, pradėjo vėluoti paslaugų finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Tik paramos sąskaitoje turimos lėšos mums leido be pertraukų bei didesnių įsiskolinimų teikti transporto, maitinimo bei kitas paslaugas. Tokioje situacijoje sunku numatyti ateities perspektyvas, tad paramos lėšas atsakingai taupėme. Per 2009 m. panaudojome tik 3579 Lt. Šios lėšos buvo panaudotos tik būtiniausioms reikmėms: mokomosios virtuvės, „Grožio klubo“ programų įgyvendinimui, buvo nupirkta molio ir glazūrų keramikos studijai, priemonių kitoms studijoms ir dirbtuvėms, įsigyta antivirusinė programa kompiuterių klasei, nupirkta indų valgyklai. Dalį lėšų skyrėme lankytojų gebėjimų pristatymui visuomenei – parodai „Baltasis skersgatvis Gedimino prospekte“, projektui „Gerumo sodas“.

Dėl sunkmečio 2010 m. Centro biudžetas sumažėjo 20 procentų. Tokioje situacijoje Jūsų paaukoti 2 proc. turės didelę reikšmę kokybiškų paslaugų teikimui mūsų lankytojams. Tikimės, kad šiais metais, suprasdami mūsų bendruomenės poreikius, prisidėsite prie proto negalią turinčių žmonių integracijos, skirdami 2 % savo pajamų mokesčio BĮ dienos centrui „Šviesa”.

Įstaigos rekvizitai:
BĮ dienos centras „Šviesa“
Įmonės kodas 190997946
Adr. Baltasis skg. 3A, LT-01027, Vilnius
Sąskaitos Nr. LT097044060000907856
Tel., faks. 2121578, tel. 2614707, el. paštas: dcsviesa@takas.lt

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog šiais metais deklaracijos bus galiojančios, jeigu jas teikiantys asmenys užpildytas deklaracijas mokesčių inspekcijai pateiks pagal gyvenamą vietą. Užpildytas deklaracijas atsiųs paštu (neregistruotu laišku), persiųs internetu arba pristatys jas asmeniškai adresu:

Vilniaus Apskrities Valstybinei Mokesčių Inspekcijai
Dėl 2 % nuo išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio
Šermukšnių g. 4
LT-01509 VILNIUS

P. S. Jeigu Jums reiktų papildomų deklaracijų egzempliorių, prašome mums pranešti, nurodant reikiamą skaičių. Pildydami deklaracijos16 punktą būtinai nurodykite kokį procento dydį  skiriate Dienos centrui „Šviesa“ (maksimalus skiriamo procento dydis pagal įstatymą – 2 proc.)

 

Pagarbiai
Dienos centro „Šviesa” bendruomenės vardu
direktorė Jūratė Tamašauskienė