Finansų ir personalo tarnyba

Atgal
Danutė Čyrienė
Vyriausioji buhalterė
Tel. (8 5) 2122 172
buhalterija@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos
Kristina Dukel
Buhalterė
Tel. (8 5) 2122 172
buhalterija@dcsviesa.lt
pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Jūratė Tulušytė 
Personalo specialistė
Tel. (8 5) 2614 707
personalo.specialistas@dcsviesa.lt 
šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Atsakinga už duomenų apsaugą